دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي چه جا

گلستان/علي آبادکتول
روستاي چه جا

دهگردی گلستان/مينودشت     دوزين

گلستان/مينودشت
دوزين

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     آبشار چلي

گلستان/علي آبادکتول
آبشار چلي

دهگردی گلستان/آزادشهر     مجموعه ي تفريحي گردشگري زيتون

گلستان/آزادشهر
مجموعه ي تفريحي گردشگري زيتون

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/کردآباد
کد: 24-1-136-1
مبلغ : 250000 تومان
دهگردی تور رفتينگ 2.5 روزه شهرکرد/تور 2.5 روزه 6 الي 8 تيرماه به چهار محال بختياري شهرکرد
يک روز کامل قايق سواري در دل رودخانه خروشان زاينده رود
شب نشيني و دورهمي در دل جنگل
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09363462132
عنوان: تور رفتينگ 2.5 روزه شهرکرد

کد: 9
مبلغ : 360000 تومان
دهگردی تور يکروزه تنگه دار نوشهر/تور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نوردي
عنوان: تور يکروزه تنگه دار نوشهر

کد: 3
مبلغ : 98000 تومان