دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي شيرين آباد

گلستان/علي آبادکتول
روستاي شيرين آباد

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي ميان رستاق

گلستان/علي آبادکتول
روستاي ميان رستاق

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     مجموعه آبشارهاي اوشرشره

گلستان/علي آبادکتول
مجموعه آبشارهاي اوشرشره

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     کردآباد

گلستان/علي آبادکتول
کردآباد

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/روستاي افراتخته
کد: 11-1-79-2
مبلغ : 100000 تومان
دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/روستاي شيرين آباد
کد: 11-1-80-8
مبلغ : 35000 تومان
دهگردی جهان نما و کلبه مشهدي صفر/تاريخ يکم بهمن ماه95
ساعت حرکت 6صبح برج سرمايه
هزينه 14هزارتومان 
سرپرست احمد غفاري
برنامه کوهپيمايي ....کلبه مشت صفر
اين برنامه کاملا به صورت تفريحي اجرا خواهد شد
از کليه دوستان وهمنوردان عزيز دعوت به عمل مي ايد
لطفا هزينه برنامه را به اين شماره کارت واريز بفرمايد
ثبت نام بعد از پرداخت هزينه
6280231476006365..احمد غفاري
براي اطلاعات بيشتر با ما درتماس باشيد????
عنوان: جهان نما و کلبه مشهدي صفر

کد: 3
مبلغ : 14000 تومان
دهگردی صعود زمستانه قله توچال/حرکت 11شب چهارشنبه.دفتر باشکاه افاق
هزينه در نظر گرفته شده 65 هزارتومان فقط بابت کرايه ماشين....
تجهيزات قبل از برنامه چک خواهد شد...
تعداد شرکت کننده 16 نفر 
سرپرست حامد مرزبان 09112735534
هماهنگي احمد غفاري 09113772334
علاقمندان ميتوانند علام امادگي بفرمايند
لطفا هزينه برنامه به اين شماره حساب واريز بفرمايد
6280231476006365
عنوان: صعود زمستانه قله توچال

کد: 2
مبلغ : 65000 تومان