دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي چه جا

گلستان/علي آبادکتول
روستاي چه جا

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي چينو

گلستان/علي آبادکتول
روستاي چينو

دهگردی گلستان/آزادشهر     مجموعه ي تفريحي گردشگري زيتون

گلستان/آزادشهر
مجموعه ي تفريحي گردشگري زيتون

دهگردی خوزستان/دزفول     روستاي نورآباد

خوزستان/دزفول
روستاي نورآباد

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/کردآباد
کد: 24-1-136-1
مبلغ : 250000 تومان
دهگردی تور يکروزه تنگه دار نوشهر/تور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نوردي
عنوان: تور يکروزه تنگه دار نوشهر

کد: 3
مبلغ : 98000 تومان
دهگردی تور دوروزه خراسان شمالي/تور خراسان شمالي-بجنورد-آشخانه-درکش،تنگه هاور
بهمراه 4 ميان وعده
برگشت جمعه 7 تيرماه ساعت 20:00
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09157110400
عنوان: تور دوروزه خراسان شمالي

کد: 8
مبلغ : 180000 تومان