دهگردی گلستان/مينودشت     ده چشانک

گلستان/مينودشت
ده چشانک

دهگردی گلستان/کردکوي     روستايي توريستي ييلاقي درازنو

گلستان/کردکوي
روستايي توريستي ييلاقي درازنو

دهگردی گلستان/خان ببين     پارک جنگلي شيرآباد

گلستان/خان ببين
پارک جنگلي شيرآباد

دهگردی گلستان/خان ببين     آبشار شيرآباد

گلستان/خان ببين
آبشار شيرآباد