دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي شيرين آباد

گلستان/علي آبادکتول
روستاي شيرين آباد

دهگردی گلستان/راميان     روستاي تاريخي کشکک

گلستان/راميان
روستاي تاريخي کشکک

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     جنگل زرين گل

گلستان/علي آبادکتول
جنگل زرين گل

دهگردی گلستان/خان ببين     آبشار شيرآباد

گلستان/خان ببين
آبشار شيرآباد

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/کردآباد
کد: 24-1-136-1
مبلغ : 250000 تومان
دهگردی تور يک روزه چيچکلي ورزقان/نوع برنامه سبک پيک نيکي،آبتني، زمان حرکت ساعت 5:30 صبح و برگشت همان روز ساعت 9:30 شب
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09148308136
عنوان: تور يک روزه چيچکلي ورزقان

کد: 6
مبلغ : 50000 تومان
دهگردی برنامه 7 و 8 تيرماه/برنامه شاندر من،ماسال،السبلنگاه،سويه چال
يک برنامه فوق العاده در مناطق زيبا وييلاقي که اکثر تورها فقط يک مورد اجرا ميکنند
ويلاي بسيار تميز در منطقه شاندر من چاله سرا
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09123334225
عنوان: برنامه 7 و 8 تيرماه

کد: 7
مبلغ : 165000 تومان