دهگردی گلستان/مينودشت     زنگلاب

گلستان/مينودشت
زنگلاب

دهگردی گلستان/مينودشت     ده چشانک

گلستان/مينودشت
ده چشانک

دهگردی گلستان/آزادشهر     امـامزاده آق امـام

گلستان/آزادشهر
امـامزاده آق امـام

دهگردی خوزستان/دزفول     آبشار شوي

خوزستان/دزفول
آبشار شوي

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/کردآباد
کد: 24-1-136-1
مبلغ : 250000 تومان
دهگردی تور يکروزه تنگه دار نوشهر/تور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نوردي
عنوان: تور يکروزه تنگه دار نوشهر

کد: 3
مبلغ : 98000 تومان
دهگردی برنامه 7 و 8 تيرماه/برنامه شاندر من،ماسال،السبلنگاه،سويه چال
يک برنامه فوق العاده در مناطق زيبا وييلاقي که اکثر تورها فقط يک مورد اجرا ميکنند
ويلاي بسيار تميز در منطقه شاندر من چاله سرا
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09123334225
عنوان: برنامه 7 و 8 تيرماه

کد: 7
مبلغ : 165000 تومان