دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي شيرين آباد

گلستان/علي آبادکتول
روستاي شيرين آباد

دهگردی گلستان/بندرگز     روستا ليوان غربي

گلستان/بندرگز
روستا ليوان غربي

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     مجموعه آبشارهاي اوشرشره

گلستان/علي آبادکتول
مجموعه آبشارهاي اوشرشره

دهگردی گلستان/آزادشهر     امـامزاده آق امـام

گلستان/آزادشهر
امـامزاده آق امـام

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/کردآباد
کد: 24-1-136-1
مبلغ : 250000 تومان
دهگردی تور يکروزه تنگه دار نوشهر/تور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نوردي
عنوان: تور يکروزه تنگه دار نوشهر

کد: 3
مبلغ : 98000 تومان
دهگردی تور يک روزه چيچکلي ورزقان/نوع برنامه سبک پيک نيکي،آبتني، زمان حرکت ساعت 5:30 صبح و برگشت همان روز ساعت 9:30 شب
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09148308136
عنوان: تور يک روزه چيچکلي ورزقان

کد: 6
مبلغ : 50000 تومان