دهگردی گلستان/گرگان     زيارت

گلستان/گرگان
زيارت

دهگردی گلستان/مينودشت     ده چشانک

گلستان/مينودشت
ده چشانک

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     آبشار چلي

گلستان/علي آبادکتول
آبشار چلي

دهگردی گلستان/آزادشهر     مجموعه ي تفريحي گردشگري زيتون

گلستان/آزادشهر
مجموعه ي تفريحي گردشگري زيتون

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/کردآباد
کد: 24-1-136-1
مبلغ : 250000 تومان
دهگردی تور يکروزه تنگه دار نوشهر/تور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نوردي
عنوان: تور يکروزه تنگه دار نوشهر

کد: 3
مبلغ : 98000 تومان
دهگردی تور يک روزه گيلان گردي/گيلانگردي،آبشار کچا
7 تيرماه ساعت حرکت 8 صبح
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09363462132
عنوان: تور يک روزه گيلان گردي

کد: 10
مبلغ : 35000 تومان