مشاهده تصاویر

استان قزوین.شهرستان آبیک
کد مکان: 99020

روستا زرگر

روستای زرگر از روستاهای اطراف تهران است و در جهت شمال غربی آن قرار دارد. این روستا در بخش بشاریات شرقی در شهرستان آبیک استان قزوین واقع شده است. زرگر در ۲۲ کیلومتری شهر آبیک و در جهت غربی آن قرار دارد. فاصله روستای زرگر تا تهران، حدود ۱۱۵ کیلومتر است. زرگر تا کرج، نیز حدود ۶۷ کیلومتر فاصله دارد. کرج در جنوب شرقی روستای زرگر آبیک واقع شده است.

شهر قزوین با فاصله ۵۱ کیلومتر از روستای زرگر آبیک، در جهت شمال غربی این روستا واقع شده است و تاکستان نیز در غرب زرگر قرار دارد؛ البته با فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری. منطقه الموت در شمال روستای زرگر قرار دارد


مسیریابی روی نقشه