درباره دهگردی

دهگردی چیست؟ دهگردي يک بستر اينترنتي است که به چند مقصود ويژه طراحي شده است. نخستين هدف اين وبسايت ايجاد نخستين سامانه رزرواسيون هوشمند آنلاين خانه هاي روستايي در کشور است، اين امکان پس از تحليل دقيق فضاي گردشگري کشور و رويت نقص هايي در گردش مسافران در نواحي مختلف بدست آمده است. اين سامانه ابتدا با انعقاد قرارداد با مالکان خانه هاي روستايي واجد شرايط و طي فرآيند هاي قانوني نسبت به ثبت مکان جغرافيايي،ارايه توضيحات ويژگي ها و شرايط قيمت و پر يا خالي بودن ،نسبت به تامين شزايط امن رزرو اقدام مي کند که اين رزرواسيون آنلاين خود تحول بزرگي در ورود گردشگران اهل جستجو و تحقيق اينترنتي به نقاط فراموش شده در پهنه کوه ها و دشت هاي ايران است. هدف دوم اين وبسايت راه انداري تورهاي مختلف طبيعت گردي و روستا گردي بوسيله تبليغات عرصه هاي مختلف روستاها شامل چشنواره ها،مراسمات ورزشي و فرهنگي و هم چنين عرصه هاي زيباشناسي و طبيعيت و زندگي طبيعي به منظورحمايت از بافت روستا و کمک به رونق دهياري هاست.