مشاهده تصاویر

استان مازندران
کد مکان: 7380

نور

شهر نور از شمال به دریای مازندران، از شرق به شهرستان های محمودآباد و آمل، از جنوب از طریق کندوان و قله دماوند به استان تهران و از غرب به شهرستان نوشهر محدود است.

نور یکی از قدیمی ترین نواحی شهرنشین طبرستان، انبوهی از جاذبه های گردشگری و طبیعی را در اطراف خود جای داده است.

نام دیگر قدیمی نور که حتی ساکنان کنونی آن نیز گه گاه به جای نور به کار می برند، سولده است. نام کنونی نور از رودخانه نور گرفته شده که از کوه های البرز سرچشمه می گیرد و به رود هراز می پیوندد. 


مسیریابی روی نقشه