مشاهده تصاویر

استان هرمزگان
کد مکان: 7188

حاجی آباد

حاجی‌آباد یکی از شهرستان‌های شمالی استان هرمزگان در ایران است.مرکز این شهرستان، شهر حاجی‌آباد است.حاجی‌آباد تابستان‌های گرم وخشک و زمستان‌های نسبتاً سردی دارد. البته دوره گرما در حاجی‌آباد به دلیل نزدیکی به استان کرمان نسبت به بقیه شهرهای هرمزگان کمتر است. اطراف شهر حاجی‌آباد را کوه احاطه کرده‌است. شهر حاجی‌آباد نسبت به بقیه مراکز شهرستان‌های هرمزگان از ارتفاع بیشتری از سطح دریا برخوردار است.

ارتفاع شهر حاجی‌آباد طبق منابع سازمان هواشناسی کشور ۹۳۱٬۲ متر از سطح دریاست.


مسیریابی روی نقشه