مشاهده تصاویر

استان لرستان ، شهر الیگودرز ، بخش بربرود شرقی، روستای چمن سلطان
کد مکان: 116640

چمن سلطان

شهر چمن سلطان در شهرستان الیگودرز استان لرستان قرار دارد. چَمَن سُلطان مرکز بخش بربرود شرقی در 18 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان الیگودرز قرار دارد . ارتفاع زیاد چمن سلطان باعث شده تا در تابستان ها آب و هوای خنک و در زمستان سرمای شدیدی داشته باشد. چمن سلطان توسط امیرهوشنگ خان فرزند محمدرفیع خان امیربختیار که خود فرزند لطفعلی خان امیرمفخم بختیاری ایلخان وقت بختیاری بود اداره میشد و امیرهوشنگ خان و همسرش بی بی هوریوش بختیار و فرزندانشان در قلعه چمن سلطان سکونت داشتند. بعد از انقلاب اسلامی و کودتای نوژه امیرهوشنگ خان که از نزدیکان دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاهنشاهی ایران بود، به صورت غیابی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام و تصرف اموال محکوم شد و به فرانسه رفت و از آن زمان تا کنون قلعه و بخشی از شهر چمن سلطان در تملک سپاه پاسداران ایران قرار دارد. حمام قدیمی و باستانی شهر چمن سلطان که حدود صد سال پیش توسط کشاورزی که به کار شخم زدن زمین مشغول بوده، کشف شد که تا سال 1355مورد استفاده قرار می گرفت. و هم اکنون تخریب گشته است و جزو مسجد جامع و منزل امام جماعت مسجد می باشد. علت کم رشد کردن روستا و تخریب حمام را، بی تدبیری مسئولین میراث فرهنگی لرستان و شهرستان الیگودرز و فاصله فرهنگ زبان مردم روستای چمن سلطان که ترک زبان هستند با اهالی استان که لر زبان بوده دانسته اند.


مسیریابی روی نقشه