مشاهده تصاویر

استان کردستان شهرستان ب بخش آرمرده
کد مکان: 111905

بانوان

روستای بانوان یکی از زیباترین روستاهای بخش آرمرده در بانه می باشد که برخورداری از طبیعتی بکر و زیبا از ویژگی های بارز این روستا است.


مسیریابی روی نقشه