مشاهده تصاویر

استان کردستان شهرستان کامیاران بخش مرکزی
کد مکان: 111713

الک

گزارشات باستان شناسی قدمت سکونت درالک را بین 5000تا7000سال تخمین زده اند،این درحالی است که کهنترین اشاره تاریخی به نام الک در تواریخ محلی کردستان مربوط به دوره صفویه است. در تاریخ سلاطین هورامان اثرمرحوم قاضی عبدالله شیدا در ذکرحوادث سنه1124قمری(ص161تاریخ سلاطین هورامان) از کشته شدن یکی از بیگ زادگان اورامان در قریه الک نام برده است. با استنادبه تواریخ کردستان حاکمیت خاندان وکلا از اواسط دوره صفویه برالک محرز است این درحالی است که از زمان تشکیل حکومت اردلانها برکردستان ازنیمه دوم قرن ششم هجری الک ومردمان آن خراج گذار اردلانها بودند. املاک الک ازاواسط دوره صفوی محتملاً از ایام حاکمیت خان احمد خان اردلان بخشی از اردلانهای کوی وحریر که از نوادگان بهرام بیگ ولد سرخاب بیگ اردلان بودند پاره ای از آنها به کردستان آمده به منصب وکالت کردستان رسیدند وبه خاندان وکلای کردستان شهرت یافتند. جمعیت: درسرشماری سال 1345خورشیدی جمعیت روستای الک 699نفر در قالب 122خانوار بوده است ،که بانرخ رشد مطلق 93/1 درصد به جمعیت 810نفر در قالب 137خانوار در سال 1355 خورشیدی رسیده است. آثار باستانی اشیاء وآثاری که مربوط به گذشته ونماد تاریخی بودن محل: روستای اَلکALK از سکونتگاههای دیرین دشت کامیاران محسوب می شود که شواهد ومطالعات باستان شناسی بر صحت این مدعای ما مهر تائید می زند. در محدوده ی روستا یک قلعه(دامنه جنوبی کرگان شاه ) ویک تپه(مرکز روستای الک) باستانی به ثبت ملی رسیده اند،که در نوع خود بسیار حائز اهمیت است.اما در کنار نقاط ثبت شده ،شواهدی جسته گریخته دال بر مدارک بیشتری در این زمینه وجود دارد. 1- تپه باستانی الک :این تپه که در مرکز بافت قدیمی روستا واقع است. 2- کوه کرگان شاه :کوه کرگان شاه با عظمت تر از گذشته همچنان تاریخ مردمان دامانش را در خود حفظ و قدمت ودیرینگی خود را به رخ همگان می کشد. بر روی بلند ترین نقطه کوه کرگان شاه که در غرب روستا واقع است. 3- 1-قلا گه(qala-ga)(قلعه گاه) این قلعه از نوع سنگی می باشد و دردامنه جنوبی کوه کرگان شاه وبرروی بلندی که بر دشت میر اَول احاطه کامل دارد . قلعه با قدمتی 6000ساله مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح است. 4- دشت کانی چرمگ: این دشت در سمت شرق الک قرار دارد. در این دشت مزاری معروف به پیر سراج الدین وجود دارد که در کنارش آثاری از گورستان یک روستای تاریخی که در نقشه بنام کوسان دیده می شود دیده می شود. 5- دشت چیاگونینه: این دشت در جنوب الک و مشرف بر خاک ماراب واقع است. نقل قول معمرین در باره نقش مردما ن این روستا در خصوص شکل گیری بنای کرگان شاه ،در افواه جاری وساری است.


مسیریابی روی نقشه