مشاهده تصاویر

استان خراسان رضوی شهرستان داورزن بخش مرکزی
کد مکان: 106847

مزینان

مزینان روستایی است در منطقه سبزوار در غربی ترین مرزهای خراسان رضوی که نام و آوازه آن نه فقط برای مردمان سبزوار و داورزن بلکه برای بسیاری ازایرانیان به ویژه جوانان اهل مطالعه و جست و جو گر 4 دهه اخیر آشناست. یعنی هرکس که اندک شناختی از نویسنده ، جامعه شناس و تاریخ پژوه و معلم بزرگ معاصر دکتر علی شریعتی داشته باشد ، حداقل یک بار نام روستای زادگاه او مزینان را شنیده است. روستای مزینان 9 کیلومتری جنوب شهر داورزن با مختصات جغرایایی 36°18'31.53"N - 56°48'57.64"E (روستای هدف گردشگری) است. بازدید از این اثر از ساعت 8 صبح لغایت 7 بعد از ظهر در ایام زمستان و 7 صبح لغایت 8 بعد از ظهر در ایام تابستان برای عموم آزاد است.


مسیریابی روی نقشه