مشاهده تصاویر

استان گلستان ، ?? کیلومتری گرگان ، دهستان روشن آباد ، روستای شموشک علیا
کد مکان: 102073

شموشک علیا

تاریخچه : دلیل اصلی پیدایش روستا شموشک گلستان وجود اراضی کشاورزی مناسب و آب فراوان می باشد. در این خصوص مهمترین نقش را وجود رودخانه در مجاورت این مکان داشته است. در کنار عوامل فوق آب و هوا نیز تأثیر داشته است به طوری که وجود آب و هوای مناسب نیز در کنار آب و خاک مناسب به پیدایش روستا کمک کرده است. روستای شموشک علیا از توابع شهرستان گرگان، بخش مرکزی و دهستان روشن آباد می باشد. این روستا از شمال به روستای شموشک سفلی از شرق به روستای چمن آباد و از غرب و جنوب به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی محدود می گردد. فاصله روستای شموشک علیا تا شهر گرگان 25 کیلومتر می باشد. در گذشته وجود آب در هر منطقه موجب می گردیده که در آن منطقه امکان اسکان دائمی جمعیت بوجود آید از این رو مهمترین علل یکجانشینی در این مکان وجود آب فراوان می باشد که منبع مهمی برای پرداختن به فعالیت های کشاورزی محسوب شده و نقش موثری در تجمع افراد داشته است. در این خصوص مهمترین نقش را وجود رودخانه در مجاورت این مکان ایفا کرده است. عوامل تاثیر گذار دیگر وجود خاک در این مکان بوده، مرغوبیت خاک زمینه را برای ایجاد و توسعه فعالیت های زراعی ایجاد نمود. تمامی اراضی منطقه به دلیل قابل کشت بودن، دارای پوشش گیاهی می باشند. عوامل موثر در شکل گیری بافت روستا؛ از نظر توپوگرافی این روستا در پهنه مسطح و هموار و در اراضی جلگه ای استقرار یافته است و دارای بافت نسبتا ارگانیک در بافت قدیم می باشد. نزدیکی روستای شموشک علیا به محورهای ارتباطی، فاصله کم روستا به شهر گرگان، وجود آب و خاک مناسب، موجب گسترش و توسعه بافت کالبدی شده است. سکونتگاه شموشک گرگان در یک پهنه جغرافیایی هموار و جلگه ای استقرار یافته است. آب و هوای شموشک علیا معتدل و مرطوب بوده و همانند سایر سکونتگاه های استان گلستان دارای رطوبت و بارش زیاد است. جنگل شموشک گرگان که در فاصه ای از آبندان آن قرار دارد، دارای گونه ای خاص از درختان سرسبز و پر برگ می باشد.


مسیریابی روی نقشه