مشاهده تصاویر

استان گلستان شهرستان علی اباد کتول
کد مکان: 101766

الازمن

روستای الازمن از کم شمار آبادی های شهرستان غلی آباد کتول است که ماندگارهای تاریخی متعددی دارد، چنانچه قدمت پاره ای از آنها به هزاره های پیش از میلاد می رسد. به گونه ای که گورستان قدیمی روستا مانند مازی تخته و بقایای سنگی (سنگ فرش) تیرک دره در منطقه درک، و تپه باستانی نرگس تپه در زمره میراٍ دیرین تاریخ کتول است. ضمن اینکه وجود امامزاده هارون ابن جعفر خود گواهی بر سوابق و قدمت تاریخی آبادی است. روستای الازمن به موازات سیاسی، اجتماعی دگرگونیهای فراوانی را از سر گذرانده است. "جهر" "یرتا" "گوکش آرام" از جمله جابجایی هستند که آبادی به خود دیده است. این روستا بر اساس نوشته تاریخی کتول جزء املاک فخر عمادالدین بوده که ملک حسین نام از اهالی کرمانشاه آن را به سال 1315 از ایشان خریداری و وقف اولاد خود کرده است. در فرهنگ جغرافیایی ارتش به سال 1329 جلد سوم استان دوم درباره الازمن می نویسد : "الازمن ده از دهستان کتول بخش علی آباد شهرستان گرگان 4 کیلومتری علی آباد، 2 کیلومتری شویه گرگان به گنبد، دامنه، معتدل و مرطوب مالاریایی، سکنه 235 نفر شیعه، آب از چشمه سار و رودخانه کفش گیری محصول برنج، غلات، توتون، سیگار، شغل زراعت و دامداری، صنایع دستی زنان مختصر کرباس و پارچه محلی بافی و زیارتگاهی دارد." این مختصر مندرج در گزارش فرهنگ جغرافیایی ارتش توصیفی از الازمن قبل از آمارگیری های رسمی کشور می باشد و بعد از این تاریخ نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن اطلاعات مختصری درباره الازمن در اختیار قرار می دهد.


مسیریابی روی نقشه