مشاهده تصاویر

استان فارس، مرودشت، ۳ کیلومتری شمال تخت جمشید، جاده مرودشت- سارویی
کد جاذبه : 462

نقش رجب

ریشه سلسله «ساسانیان» روشن نیست؛ با این وجود گفته می‌شود که ساسان یکی از رجال محلی و نگهبان پرستشگاه «آناهیتا» بوده و اصالت وی در اصل به دودمان «هخامنشی» باز‌می‌‌‌‌‌‌گشته است. البته او هویت خود را از فرمانروای آن ناحیه به نام «پاپک» پنهان داشته بود. در افسانه آمده است که «پاپک» در خواب می‌بیند که پسر «ساسان» فرمانروای جهان می‌شود؛ برای همین، دختر خود را به ازدواج «ساسان» در می‌آورد. حاصل این ازدواج «اردشیر اول» است که از تاریخ ۲۲۰ پس از میلاد سلسله ساسانیان را بنیان می‌گذارد.نقش رجب مرودشت یکی از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین آثار فرهنگی دوره حکومت ساسانیان، آخرین سلسله شاهنشاهی پیش از اسلام، در نزدیکی تخت جمشید و نقش رستم است.
این منطقه شامل چهار سنگ‌نگاره می‌شود؛ حجاری‌هایی که آثاری بی‌نظیر هستند و بیننده را میخکوب می‌کنند. با وجود اینکه نقش رجب در میان گردشگران داخلی کمتر شناخته می‌شود، باید بدانید که برخی از آثار حجاری این منطقه همچون تاجنقش رجب مرودشت یکی از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین آثار فرهنگی دوره حکومت ساسانیان، آخرین سلسله شاهنشاهی پیش از اسلام، در نزدیکی تخت جمشید و نقش رستم است. این منطقه شامل چهار سنگ‌نگاره می‌شود؛ حجاری‌هایی که آثاری بی‌نظیر هستند و بیننده را میخکوب می‌کنند.
با وجود اینکه نقش رجب در میان گردشگران داخلی کمتر شناخته می‌شود، باید بدانید که برخی از آثار حجاری این منطقه همچون تاج‌گذاری بنیان‌گذار سلسله ساسانیان از نقش رستم نیز پیشی می‌گیرند.‌گذاری بنیان‌گذار سلسله ساسانیان از نقش رستم نیز پیشی می‌گیرند.


مسیریابی روی نقشه