نوع برنامه سبک پيک نيکي،آبتني، زمان حرکت ساعت 5:30 صبح و برگشت همان روز ساعت 9:30 شب
شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09148308136
برگزار کنند:گروه طبيعت گردي آتامان
تاریخ اجرا:
حرکت از:تبريز

نوع برنامه سبک پيک نيکي،آبتني، زمان حرکت ساعت 5:30 صبح و برگشت همان روز ساعت 9:30 شب شماره تماس جهت هماهنگي و رزرو: 09148308136


برنامه غذایی:وعده صبحانه و عصرانه

اسکان:

سایر خدمات:ميني بوس رفت و برگست در بستي،بيمه مسافرتي،ليدرهاي مجرب

نرخ:50000تومان