برگزار کنند:اوجامان تور تبريز
تاریخ اجرا:
حرکت از:تبريز هتل مرمر ساعت 24:00

وسيله نقليه سيستم دار،بيمه مسافرتي از بدو ورود تا لحظه آخر با اجراي بازي هاي گروهي سرگرم کننده پانتوميم،قايم باشک،وسطي


برنامه غذایی:دو وعده صبحانه و يک وعده نهار

اسکان:

سایر خدمات:

نرخ:140000تومان