حرکت 11شب چهارشنبه.دفتر باشکاه افاق
هزينه در نظر گرفته شده 65 هزارتومان فقط بابت کرايه ماشين....
تجهيزات قبل از برنامه چک خواهد شد...
تعداد شرکت کننده  16 نفر 
سرپرست حامد مرزبان 09112735534
هماهنگي احمد غفاري 09113772334
علاقمندان ميتوانند علام امادگي بفرمايند
لطفا هزينه برنامه به اين شماره حساب واريز بفرمايد
6280231476006365
برگزار کنند:باشگاه آفاق
تاریخ اجرا:1395/11/07
حرکت از:گرگان

حرکت 11شب چهارشنبه.دفتر باشکاه افاق هزينه در نظر گرفته شده 65 هزارتومان فقط بابت کرايه ماشين.... تجهيزات قبل از برنامه چک خواهد شد... تعداد شرکت کننده 16 نفر سرپرست حامد مرزبان 09112735534 هماهنگي احمد غفاري 09113772334 علاقمندان ميتوانند علام امادگي بفرمايند لطفا هزينه برنامه به اين شماره حساب واريز بفرمايد 6280231476006365


برنامه غذایی:بر عهده کوهنورد

اسکان:

سایر خدمات:تنها ترانسفر

نرخ:65000تومان