ويژه تعطيلات 7 و 8 تيرماه 
حرکت 5 شنبه 6 تيرماه ساعت 11
خدمات صبحانه ، نهار ، محل اقامت ، بيمه ، ليدر و وسيله نقليه
شماره تماس: 09337362420
برگزار کنند:
تاریخ اجرا:1398/04/07
حرکت از:تبريز

ويژه تعطيلات 7 و 8 تيرماه حرکت 5 شنبه 6 تيرماه ساعت 11 خدمات صبحانه ، نهار ، محل اقامت ، بيمه ، ليدر و وسيله نقليه شماره تماس: 09337362420


برنامه غذایی:صبحانه نهار

اسکان:دارد

سایر خدمات:

نرخ:170000تومان